EnviWikiEnviWiki
vzdělávání zaměřené na životní prostředí a udržitelný rozvoj, slouží k podpoře mezioborové výuky životního prostředí na vysokých školách: poskytuje prostor pro vytváření, publikování a sdílení odborných textů; k tomu nabízí metodickou podporu.
IuridictumIuridictum
O právu (tedy nikoliv jen o českém právním řádu). O všem, co s právem souvisí, Iuridictum obsahuje jak výklady obecné, tak informace se zvláštním zaměřením na situaci v České republice, u kterých však vzhledem k přetrvávající legislativní smršti není zaručena aktuálnost. Každý je tu vítán a každý může, vedle získávání informací, psát vlastní články nebo editovat stávající, bude-li dodržovat zdejší pravidla.
NecyklopedieNecyklopedie
rozsáhlý dlouhodobý projekt krajní pravice, který má za cíl v obrovském množství nezávadných a pravdivých necyklopedických hesel vysazovat semínka štvavého protiromského zla.
OneLookOneLook
vyhledávání slov ve více anglických slovnících. Dále je k dispozici Reverzní slovník a RhymeZone
Česká WikipedieČeská Wikipedie
internetová encyklopedie, kterou může každý upravovat. Obsahuje další sekce, které by stálo zato zmínit.
Jaderná energetikaJaderná energetika
Portál na podporu veřejné informovanosti v oblasti jaderné energetiky
Výukový web Marka ŠimoňákaVýukový web Marka Šimoňáka
společenské vědy, dějepis pro gymnázia a střední školy
ColorWikiColorWiki
teorie o barevném prostoru a interpretaci barev
Pure Energy SystemsPure Energy Systems
Finding and facilitating breakthrough clean energy technologies.
BiopediaBiopedia
openfree bioinfomation encyclopedia
CoJeCoCoJeCo
obsahuje v současné době přes 100.000 hesel a téměř 6.500 obrazových nebo zvukových příloh. Další hesla jsou doplňována podle žádanosti, ale pokud i přesto nenajdete odpověď na svůj dotaz, můžete nám poslat připomínku.
NablaNabla
Srozumitelně a zajímavě vysvětlené učivo. Matematika, Biologie, Fyzika, Chemie, Čeština, Novodobé dějiny, Geografie, Programování, Osobnosti vědy, Mytologie ...
WikiSkriptaWikiSkripta
prostor pro tvorbu a ukládání medicínských studijních materiálů
AppropediaAppropedia
Sharing knowledge to build rich, sustainable lives.
WikiEducatorWikiEducator
Regional Institute of Education, Bhopal
FilosofieFilosofie
pro žáky, studenty a jejich učitele
AntropologieAntropologie
moderní antropologie je interdisciplinární, komparativní a holistický vědecký obor hledající odpovědi na základní otázky lidského rodu: „Odkud jsme? Jací jsme? Kam jdeme?“ Vychází z poznání, že lidé a lidská spole- čenství, jejich vznik, vývoj a proměny jsou určovány navzá- jem se ovlivňujícími danostmi biologickými, medicínskými, psychologickými, sociálními, kulturními atd. Nezbytný v této vědecké disciplíně je proto celostní výzkum. Antropologie studuje biologickou variabilitu člověka, podobnosti a rozdíly ve vztahu k ostatním biologickým druhům (zejména našim nejbližším příbuzným – primátům). Zároveň zkoumá lokální sociokulturní varianty univerzálních struktur lidského myšlení a chování, jejich rozdílnosti a podobnosti v celém kontinuu vý- voje i možného budoucího směřování.
sexualita, erotika a láskasexualita, erotika a láska
informace o vývoji a aktuálním stavu lidské sexuality, erotiky, lásky a manželství v biologických, sexuologických, medicínských, obecně antropologických a kulturně historických souvislostech spolu s přehlídkou nejzajímavějších literárních a výtvarných děl.
Člověk AutoČlověk Auto
o vztahu člověka a automobilu – sociální a kulturní vzorce chování založené na tomto vztahu jsou proto tématem a výzvou pro celostní výzkum
FyzikaFyzika
cílem je zpřístupnit učivo fyziky studentům
MonoskopMonoskop
art, culture and media technology.
WikigenderWikigender
initiated by the OECD Development Centre to facilitate the exchange and improve the knowledge on gender equality-related issues around the world. A particular focus lies on gathering empirical evidence and identifying adequate statistics to measure gender equality.
SPACE 40SPACE 40
Velká encyklopedie družic a kosmických sond, přehled všech úspěšných kosmických startů od roku 1957 do současnosti a stručný popis jednotlivých funkčních objektů (družic a kosmických sond) vypuštěných do vesmíru, stručný přehled astronautů, kosmodromů a nosných raket. Součástí je též statistický přehled katalogizovaných objektů, členěných podle typů drah a funkčnosti a přehled startů s velkým počtem úlomků
GeocachingGeocaching
hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skrytého objektu zvaného cache, o němž jsou známy jen jeho geografické souřadnice. Při hledání se používají běžné turistické přijímače GPS. Člověk, zabývající se geocachingem, bývá označován slovem geocacher.
Čínština pro praxiČínština pro praxi
encyklopedii, která je součástí portálu čínských studií, která je tvořena na Katedře asijských studií FF UP za podpory projektu Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi
Ius WikiIus Wiki
studijní materiály pro studenty právnických fakult
Encyklopedie mostůEncyklopedie mostů
Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od doc. Dušana Josefa
MatFyzMatFyz
činnosti vznikající na MFF UK v Praze
MedikMedik
užitečné informace pro studenty medicíny a příbuzných oborů
Praha InfoPraha Info
online encyklopedie Prahy. Obsahuje více než jeden tisíc hesel a nová stále přibývají. PRAHA iNFO je ideálním průvodcem a pomocníkem na cestách.
MetapedieMetapedie
nezávislá encyklopedie o společnosti, kultuře, umění, historii, filosofii a politice.
WildAfricaWildAfrica
Máte rádi Afriku, její zvířata, parky a stále ještě divokou přírodu? Sníte o tom, že potkáte volně žijícího lva, slona, žirafu nebo nosorožce? Nevíte, kolik váží hroch nebo jak velký je krokodýl? Pak jste na tom pravém místě.
AstronomieAstronomie
seznámení se současnými znalostmi astronomie. Formou jednostránkových karet s pomocí maximálně zhuštěných textů, grafiky, videa a interaktivních prvků podává informaci o orientaci na noční obloze, sluneční soustavě, objektech vzdáleného vesmíru a prostředcích výzkumu kosmu.
BrnoBrno
soustava navzájem propojených karet z různých oblastí brněnské historie, např. osoby, události, ulice, školy, pamětní desky apod.
WorldcatWorldcat
2 miliardy dokumentů dostupných v knihovně WorldCat vás spojuje se sbírkami a službami více než 10 000 knihoven celého světa
iEncyklopedieiEncyklopedie
témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům.
Znalec vínZnalec vín
Encyklopedie vína, vinařství a vinohradnictví
BioLibBioLib
mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů
SavciSavci
internetová encyklopedie savců
ChytroušChytrouš
zábavná encyklopedie pro zvídavé děti ve věku od 6 do 14 let, které se chtějí dozvědět něco nového. Každý den si zde přečtete krátký článek představující některou ze zajímavostí nebo vědomostí. Naším cílem není podat vám vyčerpávající informace o daném jevu, ale motivovat vás k dalšímu bádání a zkoumání. Proto pod každým článkem najdete několik odkazů na zajímavé stránky na internetu.
Arts lexikonArts lexikon
On-line výkladový slovník arts managementu a arts marketingu
DemopædieDemopædie
Mnohojazyčný demografický slovník
Encyklopedie rostlinEncyklopedie rostlin
Encyklopedie zahradních rostlin, Herbář - fotografická galerie rostlin, Encyklopedie stromů, Vyhledávání a systém rostlin, Přehled českých názvů rodů rostlin, Rostlinná společenstva
Horses OnlineHorses Online
Encyklopedie plemen, Galerie velikánů, Galerie osobností, Koňský rozcestník, Pohledy, Chov, Sport, Zajímavosti
ColnectColnect
spravuje komplexní katalog sběratelských předmětů a umožňuje jednoduchou správu složky osobní sbírku.
AmaProAmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.
FonogramFonogram
Dějiny české populární hudby
MyPowerMyPower
Dokumentace k DIY energetickému systému na bázi solární energie
Modrý koníkModrý koník
encyklópedia o materstve, deťoch, rodine a vašich osobných skúsenostiach.
Wiki MatFyzWiki MatFyz
neoficálna komunitná wiki pre ľudí spojených s matfyzom (t.j. s Fakultou matematiky fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave). Je určená predovšetkým študentom, ale nie len im, a prináša informácie o fakulte a živote na nej.
Pamiatky na SlovenskuPamiatky na Slovensku
zoznam a popis pamiatok na Slovensku
eSbírkyeSbírky
on-line prezentace muzejních a galerijních sbírek Národního Muzea v Praze si klade za cíl prezentovat ve virtuálním prostředí sbírky českých kulturních institucí.
HKFreeHKFree
znalostní databáze, shromažďující užitečné informace pro členy sdružení HKFree
BIOWEBBIOWEB
kompletný prehľad stredoškolského učiva z biológie a je obohatený o množstvo doplňujúcich informácií, hlavne z oblasti cytológie, genetiky a molekulárnej biológie.
DivochDivoch
Veškeré články (hesla) jsou převzaty z české wikipedie
Encyklopedie zdravotní sestryEncyklopedie zdravotní sestry
vše co by mohla zdravotní sestra potřebovat
slovník radiologie, toxikologie a krizového řízeníslovník radiologie, toxikologie a krizového řízení
česko-anglicko-německo-rusko-slovenského on-line slov- níku pojmů používaných v radiologii, toxikologii a krizovém řízení. On-line slovník obsahuje výrazy a slovní obraty, se kterými se jednotliví uživatelé setkají jak v pí- semném, tak i v mluveném projevu napříč jednotlivými obory a je zaměřen na odbor- nou terminologii důležitou pro odborníky ve státním i soukromém sektoru, ale také pro studenty krizového managementu, ochrany obyvatelstva, radiobiologie, radiační ochrany, radioekologie, toxikologie a ekotoxikologie.
Novohradské horyNovohradské hory
Abecedně uspořádaný přehled nejdůležitějších míst, památek, vrcholů, vodních toků a dalších zajímavostí v Novohradských horách.
Plemena drůbežePlemena drůbeže
propagace a opětovné rozšíření starých, tradičních, zapomenutých, ohrožených nebo málo rozšířených plemen hospodářských zvířat. Postupně zde chceme představit všechna stará plemena.
Celý světCelý svět
informace nejen o pejscích, kočičkách, rostlinkách a všech zemích světa, ale také školákům a studentům zevrubné informace o geometrii, a zároveň i něco ze světa zábavy
GrowerGrower
odrůdy a charakteristika konopí
Atlas českých druhů rybAtlas českých druhů ryb
články a fotografie pro každý druh, trofejní úlovky a další zajímavé informace, s krátkým popisem a rozcestníkem na další stránky, které jsou této rybě věnovány, odkaz na detailní článek s její podrobnou charakteristikou.
BaletBalet
vše o tomto tanečním stylu
RybářstvíRybářství
Atlas ryb, Mušky, nymfy, strýmry, Nástrahy a návnady, Uzly a montáže, Recepty atd.
BOZPBOZP
znalosti o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci
České a moravské vínoČeské a moravské víno
informace z knihy Encyklopedie českého a moravského vína od původu vína přes historii až po rady, jak víno nakupovat, hodnotit a kombinovat s jídlem.
České středohoříČeské středohoří
Základní informace, Příroda, Historie, Místopis, Společnost, Umění, Zajímavosti, Projekty, Informační zdroje
Elektromagnetická kompatibilitaElektro-magnetická kompatibilita
schopnost zařízení, systému či přístroje správně fungovat i v prostředí, v němž působí jiné zdroje elektromagnetických signálů (přírodní či umělé), a zároveň však svou vlastní elektromagnetickou činností nesmí nepřípustně neovlivňovat své okolí, tj. nesmí produkovat signály, jež by byly nepřípustně rušivé pro jiná zařízení (technická či biologická).
Encyklopedie herEncyklopedie her
projekt na podporu klasických her
Zahradní rostlinyZahradní rostliny
Jehličnany, Stromy listnaté, Keře listnaté opadavé, Keře listnaté stálezelené, Popínavé rostliny, Trvalky, Okrasné trávy, traviny, Kapradiny, Růže, Dvouletky, Letničky, Cibuloviny, hlíznaté r., Vodní a bahenní rostliny
Automobily FIATAutomobily FIAT
encyklopedický přehled modelů 1950 - 2000
Historický tanecHistorický tanec
praktické dovednosti tanečnice podložené znalostmi ověřenými v teoretických pramenech
Český KrumlovČeský Krumlov
Historie města, Archeologické výzkumy, Církevní dějiny města, Církevní objekty, Demografický vývoj města, Šlechtické rody, Heraldika, Historie kultury, Historie hospodářství, Historické zahrady a parky, Historie bran a opevnění města, Historie školství
Jak Psát WebJak Psát Web
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek
KosmonautikaKosmonautika
Encyklopedie je zaměřena především na minulé události. V mnohem menší míře se věnuje aktuálnímu současnému dění
Divadelní encyklopedieDivadelní encyklopedie
Biografický lexikon německé činohry v českých zemích v 19. století
MHT – Vlastivědný dokumentační fondMHT – Vlastivědný dokumentační fond
paměť národa, kraje, oblasti i města a jeho obyvatel“, to je poskytnout budoucí generaci ucelený obraz informací o příslušných regionech: Berounsku, Hořovicku, Zbirožsku, Mirošovsku, Rožmitálsku, Příbramsku, Mníšecku, Zbraslavsku a Dobřichovicku.
Státy světaStáty světa
Ministerstvo zahraničních věcí a jeho informace na cesty
LéčivaLéčiva
Slovník SÚKL, léčiva, lékárny, klinické studie, zdravotnické prostředky
Psychotropní rostlinyPsychotropní rostliny
Rostlinné drogy, Nejdůležitější rostliny a houby, Konopí, Psilocybinové houby, Kofeinové rostliny, Zákony o drogách, Internet o drogách
Akvarijní rybyAkvarijní ryby
články o 2241 sladkovodních rybičkách, 494 rostlinách, 113 sladkovodních živočiších, 103 mořských živočiších a 503 mořských rybách
 Encyklopedie energieElektrická energie
O všech druzích a formách, vzniku a přeměnách, využití a uchovávání energie.
Laboratorní průvodceLaboratorní průvodce
stručné vysvětlení některých speciálních pojmů používaných v laboratorní praxi, analytické technice, chemii, fyzice a příbuzných přírodních vědách
GeologieGeologie
2632 hesel
EKOKATALOGEKOKATALOG
byl vytvořen v rámci programu Národní síť středisek ekologické výchovy v roce 2007. Národní síť středisek ekologické výchovy (NSSEV) je společným programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Českého svazu ochránců přírody finančně podpořený Ministerstvem životního prostředí. Cílem programu NSSEV je stabilizovat a rozvoj současných a iniciovat vznik nových středisek ekologické výchovy na území ČR.
Stručně základy vědStručně základy věd
Dějepis, Biologie, Základy společenských věd, Zeměpis, Chemie, Hudebka, Čeština, Němčina, Matematika
MikrobiologieMikrobiologie
fotografiemi bohatě ilustrovaná Bakteriologie, Virologie, Parazitologie, Mykologie, Sérologie.
Mořští živočichovéMořští živočichové
encyklopedický atlas žraloků, rejnoků, mořských ryb, vodních savců a jiných živočichů, kteří mají rádi slanou vodu.
HorninyHorniny
Magmatické horniny, Sedimentární horniny, Metamorfované horniny
Atlas člověkaAtlas člověka
projekt zaměřený na oblast topografické, systematické a zčásti klinické anatomie.
Atlas oblakůAtlas oblaků
atlas je rozdělen na 2 části. První část je teoretický úvod, který má čtenáře vhodnou, srozumitelnou formou uvést do problému a vysvětlit nejasnosti, které při správném určování oblaků provázejí i zkušené pozorovatele, neboť vzhled oblačnosti poskytuje tak širokou paletu tvarů a podob, že se dá často podlehnout mylnému dojmu a učinit chybu. Druhá část je částí fotografickou a teorii se snaží uvést do praxe.
Atlas hub a HerbářAtlas hub a Herbář
stránky věnované houbám, houbaření, mykologii, přírodě, lesu, ...
Klinické lékařstvíKlinické lékařství
portál na podporu výuky klinických a zdravotnických oborů lékařské fakulty UK v Hradci Králové: Anatomie, Anesteziologie a intenzivní medicína, Biofyzika, Dermatologie, Gastroenterologie, hepatologie, Histologie, embryologie, Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie, Lékařská informatika a informační věda, Mikrobiologie, Onkologie, radioterapie, Otorinolaryngologie, Patologie a soudní lékařství, Pneumologie, Radiologie a zobrazovací metody, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie
RokypedieRokypedie
malá encyklopedie města Rokycan
Sborová a vokální hudbaSborová a vokální hudba
O hudební tvorbě pro sbory, čeští skladatelé a jejich skladby
První pomocPrvní pomoc
metodická podpora ke zdravotním seminářům a kurzům první pomoci od ZdrSEM
Databáze potravinDatabáze potravin
Největší databáze potravin v ČR, u každé jsou připojeny fotografie, podrobné složení včetně Éček, alergeny a dostupné kalorické a nutriční hodnoty.
Amaterské divadlo v ČecháchAmaterské divadlo v Čechách
Obsáhlá databáze amaterských divadelních souborů
Fytoenergetika a kompostárenstvíFytoenergetika a kompostárenství
souhrn technologií umožňujících energetické využívání biomasy. Jde především o přímé spalování v domovních kotlících či v kotlích centrálního zásobování teplem. Rozvíjejí se však i další technologie, jako je anaerobní digesce, výroba bionafty, etanolu, apod.
environmentální výrazyenviron-mentální výrazy
Výkladový slovník
Malé vodní pohonyMalé vodní pohony
využití vodní síly pro radost a potěšení.
Encyklopédia zdravotnej sestryEncyklopédia zdravotnej sestry
všetko čo by mohla potrebovať zdravotná sestra
Lexikon ptákůLexikon ptáků
podrobné informace a nádherné fotografie o ptactvu naší přírody. Autor: Aleš Bělina
AnamnézaAnamnéza
Nemoci, Lidské tělo, Články o zdraví, Léky, Lékárny, Lékaři, Éčka, kalkulačky, Prodej
Tradičná ľudová kultúra SlovenskaTradičná ľudová kultúra Slovenska
elektronická encyklopédia slovom a obrazom
Český národní korpusČeský národní korpus
soubor počítačově uložených textů (v případě mluveného jazyka - přepisů záznamu mluvy), který slouží k jazykovému výzkumu.
Archiv Města PrahyArchiv Města Prahy
Sbírka matrik, pergamenových listin, fotografií, papírových listin, map a plánů, rukopisů, Soupis pražských domovských příslušníků (1830-1910),Protokoly schůzí městské rady (1784-1814), Heraldická sbírka, Spolek výtvarných umělců Mánes, Společnost pro povznesení německé vědy, umění a literatury v Čechách, Všeobecná židovská nemocnice
AutolexiconAutolexicon
jsou nezávislý internetový portál fungující jako výkladový slovník. Stránky se soustředí na oblast automobilových pojmů a automobilové historie. V našem on-line výkladovém slovníku se máte možnost zdarma dozvědět řadu důležitých informací, které jinde nenajdete.
Misantropův lexikon latinských výroků, přísloví a rčeníMisantropův lexikon latinských výroků, přísloví a rčení
Bav se tedy dobře, a mnohému se (snad) přiučíš.
iTutorialiTutorial
Středoškolská encyklopedie pro grafiky, fotografy, tiskaře a knihaře
Slovník České literaturySlovník České literatury
více než tisíc hesel českých spisovatelů a literárních časopisů z období 1945–2000. Vychází z knižního Slovníku českých spisovatelů, který vznikl v devadesátých letech v Ústavu pro českou literaturu AV ČR pod vedením Pavla Janouška (vyšel ve dvou dílech v letech 1995 a 1998) a ze Slovníku českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů
Lexikon vad dřevaLexikon vad dřeva
Kvalita dřeva je nepochybně hlavním kritériem, které rozhoduje o způsobu využití a především o finančním zhodnocení dřeva. Jedním ze základních ukazatelů kvality dřeva je množství vad a jejich rozsah. Schopnost rozeznat vadu a posoudit její možný dopad na zpracování dřeva je tedy nezbytné pro jakoukoliv práci se dřevem.
Project GutenbergProject Gutenberg
offers over 42,000 free ebooks: choose among free epub books, free kindle books, download them or read them online.
Open CollectionsOpen Collections
seznam veřejně dostupných sbírek na internetu. Většina z vystavených fotografií je public domain, nebo s licensí Creative Commons.
Internet ArchiveInternet Archive
non-profit that was founded to build an Internet library. Its purposes include offering permanent access for researchers, historians, scholars, people with disabilities, and the general public to historical collections that exist in digital format.
PEdagog POstižený Učitelským ŠílenstvímPEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím
Kdo je PEPOUŠ? Každý učitel, který...
 • má nápady a nebojí se zkoušet nové věci;
 • je ochoten podělit se o své zkušenosti;
 • s nadšením zapojuje moderní technologie do výuky;
 • preferuje smysluplné učení.
 • WikiIslamWikiIslam
  the online resource on Islam
  RationalWikiRationalWiki
  Our purpose here at RationalWiki includes: Analyzing and refuting pseudoscience and the anti-science movement. Documenting the full range of crank ideas. Explorations of authoritarianism and fundamentalism. Analysis and criticism of how these subjects are handled in the media.
  Open Source EcologyOpen Source Ecology
  an economy that optimizes both production and distribution - while promoting environmental regeneration and social justice. We are building the Global Village Construction Set. This is a high-performance, modular, do-it-yourself, low-cost platform - that allows for the easy fabrication of the 50 different industrial machines that it takes - to build a small, sustainable civilization with modern comforts.
  Free Thought PediaFree Thought Pedia
  resources relating to debate and discussion on a wide variety of issues surrounding the critical thinking movement, including Religion, Atheism, Science, Debate Techniques and more.
  AnarchivismAnarchivism
  Archiving on a voluntary, cooperative basis when current methods to keep your favorite files around are undesirable.
  AnswersAnswers
  Q&A website, offers brands the consumers are device unique opportunity to connect and platform with 100M+ users by targeting agnostic. interests and intent.
  QuoraQuora
  Quora connects you to everything you want to know about and the people who share your interests. Credits on Quora lets you make the content you care about—pressing questions, interesting answers, personal posts—more prominent to people who'll be interested.
  CannapediaCannapedia
  Encyklopedie konopných odrůd
  Velký lékařský slovník onlineVelký lékařský slovník
  Alergologie, Anesteziologie a IM, Angiologie, Bolest a její léčba, Dermatovenerologie, Diabetologie, Endokrinologie, Gastroenterologie, Geriatrie, Gynekologie, Hematologie, Chirurgie, Infekční lékařství, Kardiologie, Metabolismus, Nefrologie, Neurologie, Oftalmologie, Onkologie, Ortopedie, Otorinolaryngologie, Pediatrie, Pneumologie, Psychiatrie, Revmatologie, Sexuologie, Stomatologie, Traumatologie, Urologie, Vnitřní lékařství, Všeobecné lékařství
  TV TropesTV Tropes
  catalog of the tricks of the trade for writing fiction.
  Virtual TravelVirtual Travel
  turistický portál, který ukazuje různá místa České republiky a zahraničí pomocí nejmodernějších zobrazovacích technologií - virtuálních prohlídek, které jsou pomocí GPS vloženy do naší 3D virtuální google mapy.
  EuropeanaEuropeana
  Network create new ways for people to engage with their cultural history, whether it's for work, learning or pleasure. Our vision: We believe in making cultural heritage openly accessible in a digital way, to promote the exchange of ideas and information. This helps us all to understand our cultural diversity better and contributes to a thriving knowledge economy.
  Encyclopedia of LifeEncyclopedia of Life
  Our knowledge of the many life-forms on Earth - of animals, plants, fungi, protists and bacteria - is scattered around the world in books, journals, databases, websites, specimen collections, and in the minds of people everywhere. Imagine what it would mean if this information could be gathered together and made available to everyone – anywhere – at a moment’s notice.
  Emergency 2.0Emergency 2.0
  free global resource for using social media and new technologies in emergencies.
  ARESARES
  Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data
  Business RegistriesBusiness Registries
  more than 450 online databases across 120 jurisdictions where you can get information on the shareholders, directors and the financial reports of companies worldwide. They are organized by country.
  SuperiaSuperia
  Obrázky, kliparty, Vyjmenovaná slova, Vtipy, anekdoty, fóry, Přípony souborů, Zamilované SMS, Zkratky, akronymy, Omalovánky online, Svátky, jmeniny, kdo slaví, SMS na dobrou noc, Co je to? Pojmy a termíny, Blahopřání, přání, texty, Přání k narozeninám, Kdo je to? Osobnosti, Dopravní značky, Citáty slavných osobností
  ElektromobilyElektromobily
  rozcestník informací, aktivit a organizací zabývající se ELEKTROMOBILY
  RESTEPRESTEP
  Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice
  GlosbeGlosbe
  On-line slovník. Jsou dostupné téměř všechny jazyky, miliony překladů.
  Europeana 1914-1918Europeana 1914-1918
  Neznámé příběhy z I. světové války
  Biodiversity Heritage LibraryBiodiversity Heritage Library
  BHL-Europe shromažďuje publikované vědomosti o přírodě a jejím bohatství a pomocí tohoto portálu je v digitální podobě volně zpřístupňuje veřejnosti.
  Camera WikiCamera Wiki
  encyclopedia about camera brands and models. It is the successor to Camerapedia.
  wikiHowWwikiHow
  Snažíme se pomoci každému na planetěnaučit se udělat cokoliv. Připojte se k nám.
  WikiSofiaWikiSofia
  otevřený zdroj materiálů (nejen) pro studenty humanitních oborů Informační studia a knihovnictví, Psychologie, Egyptologie, Logika, Andragogika, Sociologie, Anglistika - Amerikanistika, Obecná lingvistika, Český jazyk a literatura, Čeština v komunikaci neslyšících, Etnologie, Demografie, Estetika, Filosofie, Fonetika, Historické vědy, Obecná teorie a dějiny umění a kultury, Pedagogika, Politologie, Překladatelství a tlumočnictví, Religionistika, Sociální politika a sociální práce, Teologie, Archeologie
  ČVUT FreeGISČVUT FreeGIS
  GRASS GIS, QGIS, MapServer, GeoServer, Virtuální globus, PyWPS, Geodatabáze, PostGIS, PostGIS Raster, PostGIS Topology, PgRouting, SpatiaLite, RasterLite, GDAL, GPSBabel, Geodata, Ucelené datasety, ArcČR 500, FreeGeoDataCZ, Vektorová, OpenStreetMap, Rastrová (DMT), ČÚZK DMT/DMP, SRTM, EU-DEM, Česká témata, S-JTSK, Výměnný formát ISKN (VFK), Podpora VFK v knihovně GDAL, QGIS VFK plugin, RÚIAN (Výměnný formát RÚIAN), Podpora VFR v knihovně GDAL, Práce s daty VFR v QGIS, Práce s daty VFR v Esri ArcGIS, Geokodování
  Studijní program Geodézie a kartografieStudijní program Geodézie a kartografie
  Obor Geodézie a kartografie připravuje studenty pro praxi, aby zvládli praktické geodetické a kartografické úlohy, znali problematiku katastru nemovitostí a moderní aplikace v inženýrské geodézii. Samostatnou specializací oboru je teoretická geodézie, zabývající se mimo jiné globálními navigačními satelitními systémy, jako je např. GPS. Geomatika je obor, který je zaměřen šířeji na vědní disciplíny pojednávající o Zemi (geodézie patří mezi klíčové předměty). Zabývá se aplikovanou informatikou v oblasti zpracování prostorových dat, databázemi a moderními geoinformačními technologiemi pro hromadný sběr, zpracování a analýzy dat. Větší důraz je kladen na teoretické předměty, tak aby znalosti absolventů měly trvalou odbornou platnost a širší možnost uplatnění.
  xRubriky
  Odkazy
  Měsíční archiv
  Výběr tématu
  Anketa
  Credits

  webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Visible advertising is not managed by this site.