Ptačí světPtačí svět
časopis České společnosti ornitologické
Urgentní MedicínaUrgentní Medicína
časopis pro neodkladnou lékařskou péči, je odborné periodikum pro lékaře a ostatní zdravotníky v oboru urgentní medicíny a příbuzných klinických oborů. V časopise jsou publikovány původní příspěvky ze všech oblastí neodkladné péče: organizace, medicína katastrof, vzdělávání, klinická témata všech oborů, psychologie, etika, právní aspekty poskytování neodkladné péče. Přijímáme přehledové statě, původní studie i kazuistiky. Časopis má též informační rubriku a prostor pro diskuze a polemické názory. Od roku 2011 je součástí časopisu Zpravodaj České resuscitační rady.
KRASECKRASEC
jihočeský občasník o životním prostředí – přináší všem zájemcům informace o aktivitách organizací sdružených v síti KRASEC, ale kromě toho také spoustu dalších zpráv, informací, úvah, rozhovorů a reportáží o lidech a problémech důležitých pro ochranu přírody, životního prostředí, ale i ekologii ducha a vztahů mezi lidmi, a všechny další související oblasti.
EkotonEkoton
bulletin EVVO Královéhradeckého kraje, časopisy zájmových sdružení a spolků
BedrníkBedrník
Časopis pro ekogramotnost Bedrník vydává SSEV Pavučina ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER. První číslo vyšlo v listopadu 2002.
ŽivaŽiva
Nejstarší český přírodovědecký časopis pro biologickou práci. časopis pro popularizaci biologie, rozhled v oboru veškeré přírody
Energie 21Energie 21
Obnovitelné zdroje jsou energetickou základnou venkova
VesmírVesmír
140 let vydávaný časopis o posledních poznatcích vědy
EnvigogikaEnvigogika
odborné recenzované periodikum vydávané Centrem pro otázky životního prostředí UK. Jejím cílem je zkvalitnit odborný dialog v oblasti environmentálního vzdělávání a přinášet originální vědecké texty. Časopis Envigogika je zařazen na seznam recenzovaných periodik RVVI.
Scientific AmericanScientific American
Scientific American informuje o aplikacích nejnovějších vědeckých poznatků v průmyslu, medicíně, dopravě, komunikačních technologiích a dopadech vědy a techniky na ekonomiku společnosti. Mezi čtenáře patří lidé z rozhodujících míst průmyslu, politiky a bankovnictví, lékaři, vědci, studenti i učitelé. Představuje novinky z vědy a techniky tak, aby byl zajímavý i pro absolventy univerzit, ale přístupný už pokročilejším studentům středních škol.
Periodika MŽPPeriodika MŽP
Planeta, Věstník MŽP, Zpravodaj EIA a Zpravodaj MŽP. Všechna čísla jsou zde volně ke stažení ve formátu PDF. vydává Ministerstvo životního prostředí České republiky
Klíčová dírkaKlíčová dírka
časopis česko-slovenské permakultury : praktická řešení pro udržitelný život časopisy zájmových sdružení a spolků
BarakaBaraka
časopis pro nový věk. K dispozici v PDF ke stažení.
Ochrana přírodyOchrana přírody
vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.
Les & letokruhyLes & letokruhy
pre lesníkov, majitelov a priatelov lesa
Pravý domácí časopisPravý domácí časopis
Příroda, farmářské trhy, ekologie, rodina, fair trade, řemesla a vyrábění, bydlení, vaření, biopotraviny, zahrada, charita, alternativní léčba atd..
Sedmá generaceSedmá generace
Společensko - ekologický časopis vydává Hnutí Duha
Magazín Hnutí DUHAMagazín Hnutí DUHA
3x ročně zdarma plnobarevný magazín s informacemi o činnosti Hnutí Duha, rozhovory, tipy na výlet nebo radami pro zelenější domácnost.
Lesu ZdarLesu Zdar
časopis o lese, vydává státní podnik Lesy České republiky
TřípólTřípól
časopis pro studenty popularizující vědu a techniku o energetice a elektřině vydává ČEZ. K dispozici je archiv PDF
Obrana a strategieObrana a strategie
Recenzovaný časopis (založen v roce 2001), je vydáván Univerzitou obrany, státní vojenskou vysokou školou s mnohaletou tradicí vědeckého bádání na poli obrany a bezpečnosti, a ve spolupráci s partnery z civilních univerzit a dalších renomovaných odborných pracovišť z České republiky i ze zahraničí.
Věda pro ochranu obyvatelstvaVěda pro ochranu obyvatelstva
Recenzované neimpaktované periodikum The Science for Population Protection je zaměřeno na prezentaci původních vědeckých poznatků, zaměřených na vědu o bezpečnostní problematice, které přispějí k rozvoji poznatků o udržování rovnováhy mezi bezpečím a nebezpečím zejména v oblasti bezpečnostní politiky, politologie, veřejné správy, požární ochrany, civilní ochrany, ochrany obyvatelstva, ochrany informačních systémů, bezpečnostní techniky a bezpečnostních technologií z pohledu sociálních, informačních, lékařských, vojenských, technických, přírodních, právních, historických i jiných věd. Časopis je vydáván především v elektronické a v omezeném počtu také v listinné podobě s periodicitou čtyři čísla za rok. Obsah časopisu tvoří zejména vědecké články, dále pak odborné články, informace a ostatní příspěvky. vychází čtyřikrát ročně
Sociální práceSociální práce
odborný recenzovaný časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci. Vznikl v roce 1998, kdy jej začalo vydávat Národní centrum pro rodinu
VOZKAVOZKA
o všem, co se týká nás – těžce tělesně handicapovaných: Informace z celé ČR Zpravodajství Služby organizací zdravotně handicapovaných, neziskových, státní správy a samosprávy Příležitosti k aktivnímu životu – kulturní, sportovní, společenské, vzdělávací Sociální služby Tipy na výlet, pobyty a bezbariérovou dovolenou, motorismus Bezbariérové úpravy bytů, drobné nápady čtenářů Poradenské rubriky, zajímavosti Zdravotnictví, kompenzační pomůcky Zajímaví lidé a organizace, rozhovory Rady do života, mezilidské vztahy Psaný a kreslený humor Články čtenářů, líčících své zážitky z akcí a starosti i radosti ze života s handicapem Bohatý fotografický a obrázkový doprovod
Naše přírodaNaše příroda
Příroda, životní prostředí a jeho ochrana
dTestdTest
komplexní servis pro spotřebitele objektivně, nezávisle, bez reklam
Geografický časopisGeografický časopis
Vydává Slovenská akademie věd
CestovateľCestovateľ
reportáže z najobľúbenejších turistických stredísk, cestopisy a články z málo známych krajín a oblastí, prezentácie regiónov Slovenska s ich atrakciami, autentické a súčasné fotografie, dovolenkové súťaže, rady pre zdravie, tipy pre krásu, rozhovory so zaujímavými osobnosťami, tipy na výlety a túry, presné a aktuálne informácie pre pracovníkov v cestovnom ruchu
GEO MagazínGEO Magazín
Cesta a Expedície, Ľudia a Kultúra, Príroda, Zelená planéta, Veda
GEO InformationGEO Information
vedecký časopis, ktorý prináša najnovšie odborné poznatky z oblasti geografických vied a regionálneho rozvoja. Časopis vydáva Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre ako periodikum, ktoré vychádza 1-krát ročne v slovenskom, českom a perspektívne aj v anglickom jazyku.
National GeographicNational Geographic
Exkluzivní měsíčník National Geographic přináší strhující pohled do přírodních, technických, kulturních a etnických tajů tohoto světa. Jeho reportáže jsou doprovázeny fotografiemi výjimečné kvality.
FontFont
první grafický časopis
ŽivelŽivel
technooptimistický časopis o tom, jak si užít moderní civilizace a neztratit při tom víru v sebe a v naši budoucnost
TvarTvar
literární obtýdeník
GongGong
časopis pro sluchově postižené
CinepurCinepur
časopis pro moderní cinefily
HIS VoiceHIS Voice
dvouměsíčník pro současnou hudbu bez žánrové segregace. Už od roku 2001 se HIS Voice specializuje na všechny hudební oblasti, které stojí mimo hlavní proud. Tedy ty hudební žánry, ve kterých hlavní roli hraje potřeba uměleckého vyjádření a nikoli komerční úspěch. Do záběru časopisu tak patří např. soudobá kompozice, alternativa, post-jazz, elektronika, world music, improvizace, industrial či noise. HIS Voice je u nás jediným periodikem výhradně specializovaným na tuto oblast hudby. Filozofie HIS Voice vychází z přesvědčení, že nekomerční hudbu není třeba uzavírat do jednotlivých škatulek, ale je dobré o ní informovat jako o celku.
PLAVPLAV
měsíčník pro světovou literaturu
IluminaceIluminace
jediný domácí recenzovaný časopis pro vědeckou reflexi kinematografie, již nahlíží z hledisek teoretických, historických i estetických. Klade důraz na původní výzkum a interdisciplinární přístupy a v posledních letech se ve vyšší míře orientuje na mezinárodní autorskou i čtenářskou obec. Monotematický blok textů v každém čísle doplňují studie mimo hlavní téma, rozhovory, recenze odborné literatury, edice archivních materiálů, prezentace sbírek NFA a probíhajících výzkumných projektů.
Literární novinyLiterární noviny
a příloha BIBLIO
Automa, Elektro, SvětloAutoma, Elektro, Světlo
Automa je odborný časopis pro automatizační techniku, měřicí a regulační techniku, komunikační techniku a průmyslovou informační techniku.
Elektro je odborný časopis zaměřený především na silnoproudou elektrotechniku v praxi. Je však také časopisem s historií a přímo navazuje na tradice svých slavných předchůdců – Elektrotechnického obzoru a Elektrotechnika.
Časopis Světlo je odborný recenzovaný časopis (tzv. neimpaktovaný), určený mimo jiné k publikování výsledků vývoje a výzkumu v oboru.
TrilobitTrilobit
Zaměření recenzovaného časopisu: Teorie, Regulace, Informatika, Logika, Obvody, Bezpečnost, Inteligence, Technika.
Lidé městaLidé města
recenzovaný odborný časopis věnovaný antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědním a humanitním disciplínám. Jedná se o jediný antropologický časopis vydávaný v České republice. Vychází třikrát ročně, z toho dvakrát v českém jazyce (v květnu a v prosinci) a jednou v anglickém jazyce (v září).
Mediální studiaMediální studia
recenzovaný odborný časopis zaměřený na publikování autorských teoretických a empirických statí v oboru mediálních studií a žurnalistiky.
REXTERREXTER
Recenzovaný odborný on-line časopis uveřejňuje odborné texty zaměřené na oblast radikalismu, extremismu a terorismu, a přispívá tak k rozvoji sociálněvědního (zvláště pak politologického) výzkumu, který se týká vztahu různých forem demokracie a jejich kritiků anebo nepřátel.
ŠumavaŠumava
články s odbornou tematikou předkládanou ovšem vesměs populární a pro běžného čtenáře stravitelnou formou, tak také články zachycující atmosféru šumavského života, textová část je doplněna o vynikající snímky Šumavy našich předních fotografů profesionálů i amatérů.
Silva GabretaSilva Gabreta
mezinárodní sborník, kde jsou publikované recenzované vědecké práce a krátké informační zprávy se vztahem k regionu Šumavy. Širokooborové pojetí umožnuje publikování prací z oblasti přírodní historie a celého spektra přírodovědně orientovaných vědeckých discilín jako jsou geologie, pedologie, klimatologie, botanika, zoologie, lesnictví, ekologie, socioekonomie, aj.
WikimediumWikimedium
časopis o Wikipedii a wikipedistech, projektech Wikimedia a o sdružení Wikimedia Česká republika a jeho činnosti. Časopis vzniká péčí členů sdružení a jejich spolupracovníků, je vydávaný dvakrát až čtyřikrát do roka a distribuovaný zdarma ve formě PDF souboru elektronickou poštou.
BioinstitutBioinstitut
publikace o pěstováním a chovu v ekologickém zemědělství a bio kvalitě
Moderní včelařModerní včelař
odborný časopis pro včelaře, jehož články jsou podrobovány odborné korektuře. Jde o jediný volně prodejný včelařský časopis vydávaný v ČR. Časopis je tak určen nejen pro členy PSNV-CZ, ale i další chovatele včel v České republice a na Slovensku, kteří mají zájem o jednoduché a moderní způsoby včelaření.
Kruh životaKruh života
stránky pre otvorenů myseľ
Bio&LifeBio&Life
kvalitné informácie pre zdravý životný štýl
ZáchranářZáchranář
čtvrtletník pro báňské záchranáře a vedoucí techniky důlních závodů.
Vital PlusVital Plus
časopis pro seniory
Bulletin České komory architektůBulletin České komory architektů
í informace nutné pro výkon profese architekta a informace o činnosti ČKA.
BIOMBIOM
české sdružení pro biomasu, časopis včetně prhlížení online
Hospodářská komora hl. m. PrahyHospodářská komora hl. m. Prahy
posláním HKP je nejen na území hlavního města Prahy, ale i v celé ČR podporovat malé a střední podnikatele, hájit jejich zájmy a zajistit jim veškeré formy pomoci. Své služby Komora poskytuje jak svým členům, tak i ostatním podnikatelům v celé ČR.
Tempus MedicorumTempus Medicorum
Časopis České Lékařské komory, ke stažení v PDF
ŽenšenŽenšen
Časopis Komory Tradiční Čínské Medicíny
Nový ProstorNový Prostor
Občanské sdružení Nový Prostor dává možnost pracovat všem, kteří pracovat chtějí a mohou, ale jinde příležitost nenašli. Pomáháme preventivně osobám, které se mohou dostat do tíživé životní situace. Realizujeme sociálně prospěšné projekty.
Svět potravinSvět potravin
časopis Potravinářské komory České republiky
MyslivostMyslivost
oborový časopis pro lesníky a myslivce
ŽurnálŽurnál
ucelený přehled kulturních i společenských akcí, programy kin, divadel, galerii, klubů a vůbec všech míst, která stojí za to navštívit. ŽURNÁL je užitečný pomocník pro všechny, kteří právě nevědí co s načatým večerem.
Časopis A2Časopis A2
nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky.
BiografBiograf
malý a neškodný česko-slovenský sociologický časopis. Publikuje empirické, metodologické i teoretické příspěvky věnované kvalitativnímu výzkumu - biografickému přístupu, grounded theory, etnometodologii, analýze diskurzu a konverzační analýze, hermeneutice, reflexivní sociologii, interakcionismu... zkrátka takovému sociálnímu výzkumu, kterému vévodí slova, nikoli čísla a tabulky. Oborově je sice časopis nejblíže sociologii, ale přesahuje i do jiných disciplín - lingvistiky, antropologie, psychologie, pedagogiky nebo historie.
ČtenářČtenář
Měsíčník pro knihovny s více než šedesátiletou tradicí vydává Středočeská vědecká knihovna v Kladně
ČS časopis pro fyzikuČS časopis pro fyziku
český a slovenský vědecko-populární fyzikální časopis s dlouhou tradicí
Komfort MagKomfort Mag
nekomerční, své -i- vzájemně pomocný projekt. A považujeme to za důležitý fakt, protože tím pádem nejsme podřízeni nějakému rozmarnému vydavateli nebo inzerentovi. Záměrem Komfortu je programově převrátit zažitou nudně literární a obrozeneckou představu sborníku nebo časopisu, proto se ze 70% věnujeme obrazu, ilustraci nebo fotografii. Slovem to nejde popsat.
MeduňkaMeduňka
Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný Mgr. Ilonou Manolevskou a předními léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení. Zdravotní poradny pro čtenáře. V každém čísle harmonizující obrázek. I obálka časopisu léčí.
Moje ZeměMoje Země
jedinečný a na tuzemském trhu zcela unikátní titul o České republice. Na 100 stranách přináší pestré a živé materiály mapující naši současnost i historii, netradiční reportáže, aktuální a podrobné průvodce regiony, tipy na výlety, setkání s výjimečnými osobnostmi, mapy... To vše doprovázené špičkovými fotografiemi a vytištěné na kvalitním křídovém papíře. ... i doma je co objevovat
Svět neziskovekSvět neziskovek
Zpravodaj pro neziskové organizace vydávají Neziskovky.cz, o. p. s. a Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)
RegenaRegena
Renomovaný časopis pro zdraví a alternativní léčení. Zdravá výživa, léčivé byliny, psychologie, ezoterika.
Zahrada - park - krajinaZahrada - park - krajina
prakticky jediný odborný časopis zaměřený na zahradní a krajinářskou tvorbu v České republice. Jeho vydavatelem je již od roku 1991 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení. Časopis je určen všem, kteří se účastní procesu plánování, projektování, realizace, správy, péče a ochrany krajinných struktur i prostředí sídel a úprav veřejných prostranství (nejen) s podílem zeleně.
NikaNika
Časopis o přírodě a ochraně životního prostředí je tradičním, odborným periodikem zaměřeným na oblast ochrany přírody a krajiny. Věnuje se ekologické osvětě již více než 30 let. Zaměřuje se na zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí v souvislosti se začleněním naší republiky do Evropské unie
OKO ČasopisOKO Časopis
vydávaný od roku 1992 na Fakulte elektrotechniky a informatiky, neskôr aj na Fakulte informatiky a informačných technológií v Bratislave.
E-psychologieE-psychologie
recenzovaný odborný časopis, určený pro publikace původních článků z oblasti psychologického výzkumu, teorie a praxe. Nabízí též prostor pro příspěvky přinášející poznatky z příbuzných oborů.
Sociální studiaSociální studia
recenzovaný odborný časopis, jehož cílem je zpřístupňovat nové pohledy a aktuální témata na poli sociálněvědného výzkumu a humanitních studií. Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena, dáváme však prostor i kvalitním příspěvkům, jež se přímo nevztahují se k tématu aktuálního čísla. Sociální studia vycházejí jako samostatné periodikum od roku 2004, od roku 2007 v periodicitě 4x ročně.
Magazín GreenpeaceMagazín Greenpeace
Greenpeace je nezávislá mezinárodní ekologická organizace působící ve více než 40 zemích světa již 40 let. Naším cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování. Přinášíme svědectví o globálních ekologických problémech, požadujeme nápravu po zodpovědných institucích a nabízíme řešení, která jsou klíčová pro naše zdraví a bezpečnou budoucnost nejen nás, ale i dalších generací.
NATURA PlusNATURA Plus
časopis o přírodě, vědě a civilizaci. Šéfredaktor: Jiří Svršek. Odborná redakce: Ilona Gonová ml.
ZEM & VEKZEM & VEK
Od mája 2013 si môžete predplatiť tlačený, 120-stranový mesačník so závažnými informáciami bez cenzúry. Šéfredaktor: T. E. Rostas
blokblok
Magazí­n pro design, fashion a styl Blok je první­m českým časopisem současné vizuální­ generace. V originální­m fotografickém a grafickém pojetí­ přináší­ nejzásadnější­ novinky a trendy v designu, médií, architektuře a stylu z celého světa, původní­ rozhovory s výraznými osobnostmi i reportáže, které si jinde nepřečtete.
Zpravodaj ekologických nevládních organizacíZpravodaj ekologických nevládních organizací
měsíční elektronické periodikum shrnující události v platformě ekologických organizací, v české a evropské ekologické legislativě a upozorňující na důležité akce a publikace související s životním prostředím.
Mapa prevence plýtvání potravinamiMapa prevence plýtvání potravinami
měsíční newsletter v PDF organizace Glopolis
Globalizace a rozvojová politikaGlobalizace a rozvojová politika
newsletter od Glopolis vydáván v PDF do roku 2012
Časopis VeronicaČasopis Veronica
environmentálně-kulturní časopis již čtvrtstoletí vydává základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica, která před 20 lety zakládala ekologické poradenství v ČR, před 5 lety zbudovala první veřejnou pasivní budovu a v Hostětíně pod Bílými Karpaty předvádí modelové projekty udržitelného života v měřítku malé obce a jejích obyvatel.

V časopise Veronica každý sudý měsíc přinášíme:
 • články odborníků, které Vám přinesou hlubší vhled do ekologických problémů
 • příklady dobré praxe občanských sdružení s projekty pro lidi a přírodu, které Vás povzbudí
 • rady a návody Ekologické poradny Veronica, které můžete sami uskutečnit
 • seriál výletů po přírodních parcích ČR, kam se můžete vydat za poznáním
 • galerie, krajiny srdce, básně a kresby, které Vás potěší
 • zajímavosti z přírody a krajiny, o nichž jste dosud nevěděli
 • Krízový ManažmentKrízový Manažment
  od roku 2002 pôvodné vedecké a odborné články zamerané na krízový manažment, bezpečnostný manažment, záchranné služby, krízové plánovanie, obranné plánovanie, civilné núdzové plánovanie, analýzu a hodnotenie rizík a ďalšie oblasti späté so všeobecnou a špecifickou bezpečnosťou.
  iFORUMiFORUM
  časopis Univerzity Karlovy
  DobrotyDobroty
  magazín o všem dobrém – dobrém pro chuťové buňky, dobrém pro zdraví, dobrém pro přírodu. Vychází čtvrtletně, je zdarma a najdete jej v prodejnách zdravé výživy po celé ČR.
  EXTRA ligové novinyEXTRA ligové noviny
  časopis Ligy lidských práv, neziskové organizace, která hájí práva a svobody všech lidí. Pomáháme lidem, aby znali svá práva a aktivně je prosazovali. Prosazujeme systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice.
  PřítomnostPřítomnost
  nezávislý a neziskový časopis, založeno 1924. Zakládající šéfredaktor - vydavatel: Ferdinand Peroutka - Jaroslav Stránský.
  Vojenské rozhledyVojenské rozhledy
  Časopis VR představuje platformu pro prezentaci a předávání nejnovějších odborných poznatků a názorů v oblasti vojenství. Svým zaměřením pokrývá oblast bezpečnostní a obranné politiky, vojenské strategie, obranného plánování, strategického řízení a operačního umění. Na svých stránkách rovněž zveřejňuje články týkající se vzdělávání, výcviku, taktiky, výzbroje, vojenské logistiky a dalších souvisejících témat.
  Journal of Peace ResearchJournal of Peace Research
  interdisciplinary and international peer reviewed bimonthly journal of scholarly work in peace research. Journal of Peace Research strives for a global focus on conflict and peacemaking. The journal encourages a wide conception of peace, but focuses on the causes of violence and conflict resolution. This journal is a member of the Committee on Publication Ethics (COPE).
  Public Library of SciencePublic Library of Science
  nonprofit publisher and advocacy organization founded to accelerate progress in science and medicine by leading a transformation in research communication.
  Mezinárodní vztahyMezinárodní vztahy
  recenzovaný vědecký časopis pro odbornou veřejnost, který publikuje původní výsledky výzkumu v oboru mezinárodní vztahy, ale i v evropských studiích, mezinárodní bezpečnosti, analýze zahraniční politiky, rozvojových studiích a dalších příbuzných oblastech
  ProsperitaProsperita
  měsíční periodikum o podnikání a vzájemné komunikaci mezi firmami a jejich velký- mi skupinami, mezi profesními uskupeními a navzá- jem v prostředí českého trhu.
  Environment for EuropeansEnvironment for Europeans
  core information about what the EU is doing to protect its environment – air, water, nature, biodiversity and so on.
  RozvojovkaRozvojovka
  Časopis a Informační materiály o rozvojových zemích a globálních problémech
  SHIFTSHIFT
  independent non-profit magazine produced by an international network of volunteers, for change-makers of all stripes from around the world
  RESCUE reportRESCUE report
  časopis pro záchranáře, hasiče, policisty a krizové manažery.
  xRubriky
  Odkazy
  Měsíční archiv
  Výběr tématu
  Anketa
  Credits

  webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Visible advertising is not managed by this site.