Ochrana ObyvatelOchrana Obyvatel
Cílem Sdružení plynoucím ze stanov jsou zejména následující činnosti:osvětové kampaně, vzdělávací a preventivní akce pro občany i samosprávy měst a obcí rozvoj komunikace obyvatel a samosprávných i státních orgánů včetně jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, rozvoj informačního servisu pro obyvatele a samosprávy měst a obcí, aplikovaný výzkum ke získání nových poznatků a dovedností v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a kritické infrastruktury
Charita ČRCharita ČR
Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.
ADRAADRA
mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi.
Diakonie ČCEDiakonie ČCE
organizujeme také humanitární pomoc v ČR (povodně) a rozvojovou pomoc v zahraničí
Člověk v tísniČlověk v tísni
nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.
Ochrana obyvatelstva v ČROchrana obyvatelstva v ČR
plnění úkolů v oblasti plánování, organizování a výkonu činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení; ochranou obyvatelstva je dále plnění úkolů civilní obrany
Humanitární balíčekHumanitární balíček
Podporuje okamžité řešení nouzové situace osoby bez nutnosti další odborné asistence.
Rady v NouziRady v Nouzi
jak se chovat v nejrůznějších krizových situacích
RescueinfoRescueinfo
vzdělávací a preventivní činnost v oblasti ochrany obyvatel
České fórum pro rozvojovou spolupráciČeské fórum pro rozvojovou spolupráci
platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.
Lékaři bez hranicLékaři bez hranic
Podle Lékařů bez hranic mají všichni lidé právo na pomoc a ochranu svých základních potřeb bez ohledu na národnost, barvu pleti, politické nebo náboženské přesvědčení. Aby byla humanitární pomoc účinná a dostalo se jí všem potřebným, musí být nestranná a nezávislá na politických či ekonomických zájmech.
Amnesty InternationalAmnesty International
Amnesty International ČR byla založena v roce 1991, okamžitě se zapojila do mezinárodních aktivit a postupně začala rozvíjet i svou práci doma. Dnes její zaměstnanci spolu s dobrovolníky a aktivisty vzdělávají k lidským právům na základních a středních školách, monitorují stav lidských práv, poskytují podporu žadatelům o azyl, propagují ochranu žen, usilují o odstranění diskriminace, o systémové změny v zákonech i praxi.
Mimovládne Rozvojové OrganizácieMVRO
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) je záujmovým združením právnických osôb - strešnou organizáciou 31 mimovládnych organizácií na Slovensku (25 riadnych členov a 6 pozorovateľov), ktoré pôsobia najmä v oblasti zahraničnej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.
Záchranný kruhZáchranný kruh
nezisková organizace, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce. Společně vyvíjíme a realizujeme systém informování, vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí.
Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEPSpolečnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP
dobrovolné sdružení fyzických osob na základě profesního či odborného zájmu – lékařů a dalších odborných pracovníků, kteří se věnují problematice krizového managementu a krizové připravenosti ve všech typech zdravotnických zařízení
Akademie dobrovolných záchranářů ČRAkademie dobrovolných záchranářů ČR
Nezisková organizace zaměřená na vzdělávací,záchranné a humanitární činnosti.
KRIZPORTKRIZPORT
veřejný portál krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JMK.
Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostíUNOCHA
Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA), orgán Organizace spojených národů (OSN) ustanovený v roce 1998 s cílem mobilizovat a koordinovat Kolektivní úsilí mezinárodního společenství a obzvláště pak jednotlivých agentur OSN v době humanitárních krizí vyvolaných přírodními katastrofami nebo člověkem.
Open KnowledgeOpen Knowledge
worldwide non-profit network of people passionate about openness, using advocacy, technology and training to unlock information and enable people to work with it to create and share knowledge.
ReliefWebReliefWeb
leading source for reliable and timely humanitarian information on global crises and disasters since 1996.
Logistic ClusterLogistic Cluster
coordination, information management, and, where necessary, logistics service provision to ensure an effective and efficient logistics response takes place in each and every operation.
World Food ProgrammeWorld Food Programme
world's largest humanitarian agency fighting hunger worldwide.
Humanitarian ResponseHumanitarian Response
provided to the humanitairan community as a means to aid in coordination of operational information and related activities
Institut BioforceInstitut Bioforce
organisation which aims to increase the impact and the relevance of emergency action and development programmes by training and providing support to those involved. From international action to local initiatives, Bioforce creates links between different communities and cultures based on values of solidarity, competence and commitment.
Prevention WebPrevention Web
PreventionWeb is a project of the UN Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)
Google for NonprofitGoogle for Nonprofit
offers organizations like yours access to highly discounted or free products. These tools can help you find new donors and volunteers, work efficiently, and get supporters to take action.
Digital Network for Humanitarian ResponseDigital Network for Humanitarian Response
network-of-networks is to form a consortium of Volunteer & Technical Communities (V&TCs) and to provide an interface between formal, professional humanitarian organizations and informal yet skilled-and-agile volunteer & technical networks.
European Community Humanitarian OfficeECHO
Its European Community Humanitarian Office (ECHO) was created in 1992 as an expression of the European solidarity with people in need all around the world. In 2004 it became the Directorate-General for Humanitarian Aid before integrating Civil Protection in 2010 for a better coordination and disaster response inside and outside Europe. In 2010, Kristalina Georgieva was appointed as the first dedicated Commissioner for international cooperation, humanitarian aid and crisis response.
Humanitarian OpenStreetMap TeamHumanitarian OpenStreetMap Team
bridge between the traditional Humanitarian Responders and the OpenStreetMap Community
Standby Task ForceStandby Task Force
organizes digital volunteers into a flexible, trained and prepared network ready to deploy in crises.
Mezinárodní Červený kříž a PůlměsícMezinárodní červený kříž a půlměsíc
humanitární hnutí v podobě mezinárodní neziskové organizace. Zabývá se poskytováním humanitární pomoci a lékařské péče v oblastech, kde je toho potřeba
CRISIS NETCRISIS NET
initiative to build a platform for the world’s crisis data, giving journalists, data scientists, developers, and other makers fast, easy access to critical government, business, humanitarian, and crowdsourced information.
EMERCOM of RussiaEMERCOM of Russia
Civil Defences, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters
Crisis Aid InternationalCrisis Aid International
assist in sustaining life, bring encouragement to those suffering and collaborate with other relief organizations in bringing necessary foods, materials and medicines to people in times of crisis, particularly where life and death situations exist. Demonstrating God's love and care for people is our highest and most cherished goal.
Get Ready Get ThruGet Ready Get Thru
If a disaster happened now, would you be ready? New Zealand.
UshahidiUshahidi
non-profit tech company that specializes in developing free and open source software for information collection, visualization and interactive mapping. We build tools for democratizing information, increasing transparency and lowering the barriers for individuals to share their stories.
Humanitarian Practice NetworkHumanitarian Practice Network
independent forum for policy-makers, practitioners and others working in or on the humanitarian sector to share and disseminate information, analysis and experience, and to learn from it.
R!SER!SE
ambitious global response to a daunting global challenge, a new way of collaborating, to unlock the potential for public and private sector actors who are ready and willing to make a step forward and take leadership on disaster risk reduction.
United Nations system for the coordination of disaster reductionUNISDR
andate is to serve as the focal point in the United Nations system for the coordination of disaster reduction and to ensure synergies among disaster reduction activities.
ICT4PeaceICT4Peace
A collection of unique and widely acclaimed wikis created by the ICT4Peace Foundation are geared towards the humanitarian aid community as well as media and policy makers. They feature vital information from government, the UN system in the disaster / crisis stricken area, other NGOs, the World Bank, comprehensive situation reports, mapping information and GIS data, photos, video, who/what/where information and links to domestic and international media coverage.
Humanitarian FuturesHumanitarian Futures
ndependent policy research programme based at King’s College London which strives to act as a catalyst within the humanitarian sector to stimulate greater interest in more strategic approaches to the changing types, dimensions and dynamics of future humanitarian crises.
Global Humanitarian AssistanceGlobal Humanitarian Assistance
works to provide objective, independent, rigorous data and analysis around humanitarian financing and related aid flows and has developed detailed and robust methodologies for calculating the true value of humanitarian assistance that underpins all of our work.
Humanitarian Logistics AssociationHumanitarian Logistics Association
individual membership association for humanitarian logistics professionals. Promotes and supports professional development initiatives within the global humanitarian logistics communityof practice. It acts as a neutral interface to leverage knowledge, information and capability across humanitarian organisations.
Humanitarian NewsHumanitarian News
Per month retrieves around 30,000 articles from over 1,000+ different sources: blogs, websites or news bulletins. Each source covers humanitarian subjects, be it aid, development, humanitarian emergencies, poverty relief, news from the nonprofit sector or the environment. While all sources are carefully handpicked to keep the information relevant, the updates and retrieval of the articles are automated.
Global Disaster Alert and Coordination SystemGDACS
cooperation framework under the United Nations umbrella. It includes disaster managers and disaster information systems worldwide and aims at filling the information and coordination gap in the first phase after major disasters. GDACS provides real-time access to web‐based disaster information systems and related coordination tools.
ELRHAELRHA
global humanitarian community where humanitarian actors actively collaborate with higher education institutes to develop highly professional responders, share expertise and carry out research that noticeably reduces risk and ensures that those suffering from the impact of disasters receive more timely, relevant and sustainable assistance.
OXFAMOXFAM
One person in three in the world lives in poverty. Oxfam is determined to change that world by mobilizing the power of people against poverty.
IRINIRIN
humanitarian news and analysis a service of the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Harward Humanitarian InitiativeHarward Humanitarian Initiative
number of program-specific publications on topics like the Burden of War, Crisis Mapping & Early Warning, Gender-based Violence in Conflict, and Humanitarian Effectiveness.
Humanitarian Data ExchangeHumanitarian Data Exchange
make humanitarian data easy to find and use for analysis. We are working on three elements that will eventually combine into an integrated data platform.
ACAPSACAPS
dedicated to improving the assessment of humanitarian needs in complex emergencies and crises.
InterActionInterAction
an alliance organization in Washington, D.C. of nongovernmental organizations (NGOs). Our 180-plus members work around the world.
Confederation of Relief and DevelopmentCONCORD
European confederation of Relief and Development NGOs
REACH InitiativeREACH Initiative
REACH engages throughout the cycle of an emergency, from preparedness to recovery, applying an approach that links relief, rehabilitation and development.
ShelterClusterShelter Cluster
resource for humanitarian agencies working in the Shelter sector. It contains real-time documents and materials for use during the emergency and recovery phase of humanitarian responses across the world.
The International Emeregnecy Management SocietyTIEMS
The International Emeregnecy Management Society is a Global Forum for Education, Training, Certification and Policy in Emergency and Disaster Managemeent.
PWC ResiliencePWC Resilience
Resilience is a strategic mindset Resilience means being prepared — in the deepest sense. Prepared not only for the risks that accompany change and crisis, but for the opportunities as well. Even (or especially) when you cannot predict which events may occur, or where, or when.
ALNAPALNAP
unique system-wide network dedicated to improving humanitarian performance through increased learning and accountability.
Food Security ClusterFood Security Cluster
The Food Security Cluster is about enhancing cooperation and partnerships. The FSC works directly with its partners and stakeholders that include international NGOs, the Red Cross and Red Crescent Movement, other cluster lead agencies, UN organizations, Governments and Donors. - See more at: http://foodsecuritycluster.net/about#sthash.hBWRVqXz.dpuf
AcclimatiseAcclimatise
a specialist consulting, communications and digital application company providing world-class expertise in climate change adaptation and risk management. We are leaders because we only focus on adaptation, and our work is shaping the adaptation agenda across the world.
International Disaster Response NetworkIDRN
The International Disaster Response Network is decentralized, distributed network/community of individuals that are working together for a common cause linked by a common methodology and terminology. The IDRN serves as a framework for networking and collaboration and provides a venue for information sharing and the creation of common operation pictures. Through this common operating picture, participating members can coordinate their efforts and self-synchronize to gaps and needs. Members share information openly and freely because of common objectives.
Geeks Without BoundsGWOB
Geeks Without Bounds works towards positive change by bridging the gap between technological capabilties and institutional knowledge within humanitarian response. We work to connect technologists and organizations in scenarios that run the gamut from disaster and crisis response to humanitarian systems managment.
Asian Disaster Preparedness CenterAsian Disaster Preparedness Center
non-governmental organization works in a number of countries in the Asia region including Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, India, Indonesia, Lao PDR, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Saudi-Arabia, Sri Lanka, Thailand, the Philippines, and Vietnam
Emergency and Disaster Information ServiceEDIS
Emergency and Disaster Information Service Budapest, Hungary
Global Facility for Disaster Reduction and RecoveryGFDRR
Global Facility for Disaster Reduction and Recovery is a partnership of 41 countries and 8 international organizations committed to helping developing countries reduce their vulnerability to natural hazards and adapt to climate change.
GLIDEnumberGLIDEnumber
Asian Disaster Reduction Center (ADRC) proposed a globally common Unique ID code for disasters
DIMERSARDIMERSAR
Disaster Management | Emergency Response | Search & Rescue | Medical | Protection
The Sphere ProjectThe Sphere Project
voluntary initiative that brings a wide range of humanitarian agencies together around a common aim - to improve the quality of humanitarian assistance and the accountability of humanitarian actors to their constituents, donors and affected populations.
Centers for Disease Control and PreventionCenters for Disease Control and Prevention
CDC works 24/7 to protect America from health, safety and security threats, both foreign and in the U.S. Whether diseases start at home or abroad, are chronic or acute, curable or preventable, human error or deliberate attack, CDC fights disease and supports communities and citizens to do the same.
START NetworkSTART Network
consortium of 19 leading NGOs working together to strengthen the humanitarian aid system.
Humanitarian CoalitionHumanitarian Coalition
Canada's leading aid agencies to finance relief efforts in times of international humanitarian crises.
Overseas Development InstituteOverseas Development Institute
UK's leading independent think tank on international development and humanitarian issues.
International Crisis GroupInternational Crisis Group
independent, non-profit, non-governmental organisation committed to preventing and resolving deadly conflict.
Emergency Telecom ClusterEmergency Telecom Cluster
global network of organizations that work together to provide timely and effective inter-agency communications services in humanitarian emergencies.
EM-DATEM-DAT
Internationla disaster database. Development and relief agencies have long recognized the important role played by data and information in mitigating the impacts of disasters on vulnerable populations. Systematic collection and analysis of these data provides invaluable information to governments and agencies in charge of relief and recovery activities. It also aids the integration of health components into development and poverty alleviation programmes.
des inventardes inventar
Disaster Information Management System is a sustainable arrangement within an institution for the systematic collection, documentation and analysis of data about losses caused by disasters associated with natural hazards.
Thomson Reuters FoundationThomson Reuters Foundation
media development charity operating worldwide. First charitable foundation with the specific aim of training journalists in developing countries.
Munich REMunich RE
Our business model is based on the combination of primary insurance and reinsurance under one roof. We take on risks worldwide of every type and complexity, and our experience, financial strength, efficiency and first-class service make us the first choice for all matters relating to risk. Our client relationships are built on trust and cooperation.
LRA Crisis TrackerLRA Crisis Tracker
real-time mapping platform and data collection system created to bring an unprecedented level of transparency to the atrocities of the Lords Resistance Army.
UAViatorsUAViators
bridge humanitarian and UAV communities internationally. We do this by supporting a global volunteer network of professional, civilian and responsible hobbyist UAV pilots who facilitate information sharing, coordination and operational safety in support of a broad range of humanitarian efforts.
MapActionMapAction
non-governmental organisation (NGO) with a capacity to deploy a fully trained and equipped humanitarian mapping and information management team anywhere in the world, often within just hours.
GeoCommonsGeoCommons
public community of GeoIQ users who are building an open repository of data and maps for the world. The GeoIQ platform includes a large number of features that empower you to easily access, visualize and analyze your data.
Professionals in Humanitarian Assistance and ProtectionPHAP
Professionals in Humanitarian Assistance and Protection (PHAP) to enhance the capacity of the global humanitarian community to respond effectively and professionally to current and future crises.
EMS WORLDEMS WORLD
news and training for paramedics, EMTs, firefighters and public safety
International Civil Defence OrganisationInternational Civil Defence Organisation
Protection of the population, property, and the environment
Exchange of Civil Protection ExpertsExchange of Civil Protection Experts
complement a training programme tailored to the needs of civil protection interventions within the framework of the Community Mechanism for civil protection.
International Charter Space & Major DisasterInternational Charter Space & Major Disaster
aims at providing a unified system of space data acquisition and delivery to those affected by natural or man-made disasters through Authorized Users. Each agency member has committed resources to support the provisions of the Charter and thus is helping to mitigate the effects of disasters on human life and property.
Euro-Atlantic Disaster Response Coordination CentreEADRCC
Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre
INSARAGINSARAG
global network of more than 80 countries and organisations under the United Nations umbrella. INSARAG deals with urban search and rescue (USAR) related issues, aiming to establish minimum international standards for USAR teams and methodology for international coordination in earthquake response
Swedish Civil Contingencies AgencyMSB
civil protection, public safety, emergency management and civil defence as long as no other authority has responsibility. Responsibility refers to measures taken before, during and after an emergency or crisis in Sweden
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Visible advertising is not managed by this site.